„Viața și bunăstarea oricărui animal, integritatea mediului natural, precum și o prezentare onestă a acestora, sunt mai importante decât orice fotografie sau distincție fotografică.”
Fotografia de natură trebuie realizată manifestând respect pentru natură. Organizația noastră a elaborat un cod etic care trebuie respectat de către membrii Forona și pe care ne dorim să îl promovăm și să îl susținem și în afara asociației, pentru a dezvolta cât mai armonios domeniul fotografiei de natură în România. Iată care sunt principiile la care ne aliniem:
Respectă natura și toate formele de viață 
Orice activitate desfășurată în natură trebuie realizată cu un impact minim asupra habitatelor și speciilor, indiferent dacă acesta se reflectă pe termen scurt sau lung. Chiar dacă unele efecte de moment pot fi minime, nu trebuie să uităm că impactul cumulativ poate fi major. La încheierea activității de fotografiere în natură, locul în care am fotografiat trebuie să rămână în starea în care a fost găsit. Deplasarea prin natură trebuie să fie făcută discret și pe cât posibil în liniște.
Evită stresarea speciilor pe care le fotografiezi
Activitățile fotografice nu trebuie să aibă un impact major asupra formelor de viață, indiferent dacă acestea sunt sau nu incluse în imaginile realizate. Fotografierea etică a animalelor presupune ca fotograful să fie conștient în mod constant de comportamentul subiectului și să fie capabil să recunoască când animalul este stresat, caz în care este important să se retragă. Animalul trebuie lăsat să își desfășoare activitatea în liniște și nu trebuie interacționat voluntar cu acesta, cu scopul de a-i capta atenția sau de a-l speria pentru o imagine de acțiune.
Fotografierea speciilor care cuibăresc, își îngrijesc puii sau se hrănesc, trebuie realizată de la distanță. Este interzisă manevrarea cuiburilor, ouălor și puilor de păsări sau alte animale și hărțuirea viețuitoarelor sub orice formă.
Atunci când fotografiem în grup, trebuie să avem în vedere faptul că prezența simultană a unui număr mare de persoane poate fi un factor suplimentar de stres. De asemenea, revenirea constantă într-un anume loc pentru a fotografia un anume animal (mai ales dacă este o zonă de cuibărit, un animal cu pui, sau un habitat sensibil) poate fi un factor perturbator pentru animalul respectiv. Cu atât mai mult cu cât vin în același loc și alți fotografi pentru a obține aceeași imagine. Trebuie să fim atenți atunci când promovăm astfel de zone și specii, pentru a nu crea o situație periculoasă pentru animalul pe care care îl fotografiem. 
Utilizarea surselor de lumină artificială, continuă sau instantanee, trebuie să fie făcută rațional și doar atunci când nu constituie un risc major pentru faună. Se recomandă consultarea în prealabil a unui biolog sau specialist în domeniu.
Dronele și alte echipamente invazive (camere cu senzori de mișcare, sisteme de blițuri, etc.) trebuie utilizate cu moderație și doar acolo unde imaginile nu se pot realiza altfel. Recomandăm ca aceste metode să fie folosite doar pentru proiecte bine definite și după consultarea unui specialist în domeniu. Folosirea dronelor pentru fotografierea păsărilor în zbor, sau în zonele de cuibărit, nu este recomandată. Dacă totuși nu există altă posibilitate de fotografiere, drona nu trebuie folosită la o distanță mai mică de 60m (această distanță a fost stabilită de specialiști în domeniu ca fiind sigură pentru păsări).
Încearcă să nu alterezi comportamentul animalelor
Hrănirea animalelor poate fi benefică doar în anumite perioade, pentru a suplini resursele naturale. Fotografierea păsărilor și animalelor la hrănitori este acceptată, atât timp cât imaginile sunt prezentate ca atare, iar condițiile de hrănire nu pun în pericol subiectul (prin calitatea hranei oferite sau prin expunerea la prădători) și nu le modifică substanțial comportamentul natural.
Atragerea speciilor prin sunete, mirosuri sau atrape poate fi utilizată, dar se recomandă limitarea ei în timp, mai ales în perioadele de împerechere. Orice acțiune de atragere a unui animal trebuie realizată cu moderație și fără a stresa inutil specia respectivă. Este important să cunoaștem etologia speciei pe care vrem să o fotografiem.
Utilizarea de momeală vie nu este acceptată. Momirea cu cadavre poate fi acceptată doar dacă acestea au fost obținute în mod etic (moartea a survenit din cauze naturale, accidente rutiere, etc.) și doar dacă animalul mort face parte în mod normal din dieta speciei fotografiate.
Respectă integritatea peisajului și a patrimoniului natural
Asociația consideră inacceptabilă modificarea sau distrugerea elementelor peisagistice sau a formațiunilor geologice. Activitățile de campare sau construcția de hide-uri provizorii nu trebuie să producă modificări permanente majore asupra mediului.
Activitățile fotografice în zone de protecție integrală sau în arii protejate cu regim special, trebuie să se desfășoare doar după obținerea permiselor necesare și cu respectarea strictă a traseelor autorizate și a legilor care guvernează zonele respective.
Evită să încurajezi exploatarea animalelor în captivitate
Asociația descurajează capturarea speciilor de animale sălbatice cu scopul de a le fotografia. Capturarea reprezintă un deranj major pentru orice animal și este ilegală în majoritatea cazurilor, cu unele excepții legate de studii realizate de biologi și specialiști în domeniu. Dacă fotografiile sunt destinate unui proiect specific (cu precădere documentar sau științific), atunci pot exista anumite excepții, atât timp cât capturarea se face în colaborare cu un specialist autorizat. După ce am fotografiat, animalul trebuie repus în libertate în mediul său natural, în locul în care l-am găsit. 
Deși recunoaște rolul grădinilor și al parcurilor zoologice în educarea publicului larg și în unele proiecte de conservare, asociația nu încurajează fotografierea animalelor în captivitate decât în cazul în care acest lucru se face pentru anumite scopuri documentare sau științifice. Astfel de imagini pot fi folosite pentru a contribui la conștientizarea unui anume fenomen, fie el pozitiv sau negativ, sau pentru a experimenta anumite tehnici de fotografiere. Rezultatele trebuie catalogate ca atare, iar fotografii trebuie să recunoască dacă o imagine este realizată în captivitate.
Un caz aparte îl constituie țarcurile de vânătoare sau parcurile de animale, unde speciile trăiesc în condiții de semi-libertate. Pentru că sunt imposibil de reglementat anumite restricții legate de fotografierea în astfel de locuri, după mărimea spațiului sau după gradul de libertate pe care îl au animalele, considerăm că este cel mai bine să existe onestitate atunci când se fotografiază în astfel de locuri. Asociația încurajează fotografierea animalelor în sălbăticie și mai puțin în astfel de situații, însă suntem conștienți că există unele excepții (rezervații mari de conservare a unor specii sau sanctuare naturale) unde animalele au același comportament ca și în mediul natural, fără a li se îngrădi dreptul de mișcare sau accesul la hrană naturală. Astfel de cazuri trebuie tratate individual, conform particularităților. Încurajăm fotografierea în rezervații de conservare și sanctuare de animale în defavoarea fotografierii în țarcuri de vânătoare, unde animalele sunt crescute pentru un alt scop.
Prezintă realitatea într-un mod onest
Asociația susține onestitatea, așa că nu încurajează imaginile care induc un mesaj fals asupra unei situații, stări de fapt sau fenomen, indiferent de tehnica prin care acestea au fost obținute (unghiul sau direcția de fotografiere, tehnici de manipulare a imaginii, etc.). Interdicția se aplică și imaginilor în care sunt incluse eronat sau înșelător culturi vegetale sau animale domestice ca forme de viață sălbatică. Elementele antropice pot fi incluse într-o imagine de natură doar dacă reprezintă mediul natural al unei specii care este subiect al imaginii, sau contribuie la conștientizarea unei stări de fapt, pozitivă sau negativă. Acest lucru este valabil și pentru florile și plantele cultivate.
Fotografierea florei sălbatice trebuie realizată exclusiv în habitatul natural al acesteia. Nu este permisă ruperea, distrugerea, mutarea dintr-un loc în altul sau stropirea florilor pentru a crea un efect de ploaie sau rouă artificială.
Asociația încurajează fotografierea in-situ (acolo unde am găsit specia). Dacă este nevoie de o manevrare a animalului pentru a putea fi fotografiat (așa cum este cazul la unele specii de insecte, pești, amfibieni, reptile, etc.), aceasta trebuie aplicată cu grijă pentru a nu stresa inutil animalul și pentru a nu deveni un vector patogen involuntar. Manevrarea trebuie făcută cu ajutorul unui specialist acolo unde este cazul.
O prezentare onestă a imaginii și a condițiilor în care aceasta a fost realizată, va permite fotografiei să-și atingă scopul de informare și educare. Cu toate acestea, asociația recomandă omiterea locului exact în care a fost realizată o imagine, sau prezentarea aproximativă a acestuia, atunci când este vorba de specii rare sau habitate vulnerabile.
Încearcă să nu abuzezi de editarea digitală
Asociația încurajează excelența tehnică și editarea imaginilor artistice, însă descurajează manipularea excesivă prin mijloace digitale și alterarea realității.
Editări acceptate:
+     Ajustări pentru îmbunătățirea imaginii (luminozitate, saturație, contrast, expunere etc.) atât timp cât se păstrează aspectul natural al momentului surprins;
+     Corecții ale unor probleme tehnice (distorsiuni ale obiectivelor, vignetare, aberații cromatice, îndreptarea orizontului, corectarea perspectivei, etc.);
+     Eliminarea punctelor de praf și mici operațiuni de curățare a imaginii, atât timp cât aceste modificări nu alterează semnificativ scena sau specia fotografiată și nu schimbă sensul imaginii;
+     Ajustări selective, atât timp cât acestea sunt pentru a corecta anumite probleme de expunere, contrast sau culoare și nu pentru a schimba sensul imaginii și a induce în eroare privitorul;
Îmbunătățirea clarității (sharpness) și eliminarea zgomotului de imagine, fără însă a pierde calitatea finală a detaliilor; 
+     Decuparea și recadrarea în limite decente, fără a pierde din calitatea imaginii;
+     Transformarea fotografiei în alb-negru, sau alte tonuri monocrome, respectând însă celelalte recomandări acceptate;
+     Anumite editări și abordări artistice, atât timp cât acestea sunt destinate unei serii de imagini sau proiecte specifice și nu inducerii în eroare a privitorului;
+     Unirea mai multor cadre într-o imagine panoramică, realizarea de imagini prin tehnici de blending de expunere sau focus stacking, care însă trebuie să respecte recomandările de mai sus și trebuie să fie realizate în același loc și în același moment (o excepție în acest caz poate fi astrofotografia, unde imaginile din compoziție sunt realizate la ore diferite, însă în același loc și la un interval de timp rezonabil).
Editări care nu sunt acceptate:
-     Estomparea anumitor părți din imagine prin adăugarea de blur, selectiv sau nu;
-     Adăugarea de elemente în cadru, indiferent de natura lor și chiar dacă acestea au fost fotografiate în același loc și timp;
-     Eliminarea de elemente din cadru, atât timp cât acestea schimbă sensul imaginii, prin modificarea compoziției, a subiectului sau a mesajului;
-     Eliminarea din cadru a oricăror elemente utilizate pentru restrângerea capacității de mișcare a subiectului, momeală interzisă sau mijloace de semnalizare a unor interdicții de acces;
-     Aplicarea de filtre digitale colorate sau pentru efecte artistice;
-     Desaturarea selectivă excesivă a culorilor;
-     Crearea de imagini prin tehnici de blending de expunere din fotografii care nu sunt obținute în același loc și în același moment cu imaginea inițială care se modifică;
-     Orice alte tipuri de editări excesive sau artificiale care denaturează aspectul natural.
La acest capitol trebuie făcută o diferențiere în funcție de specificul fotografiei documentare și al celei artistice. În prima categorie, editările cadrului ar trebui limitate la maxim, în timp ce în fotografia artistică se permit mai multe ajustări. Normal că totul depinde de viziunea fiecărui fotograf în parte, însă, în ambele cazuri, imaginea obținută trebuie să redea cât mai fidel mediul natural. Indiferent de editările realizate, încurajăm onestitatea și asumarea răspunderii atunci când suntem întrebați despre tehnica de editare.
Respectă proprietatea intelectuală și o conduită decentă în comunicare
Asociația consideră inacceptabilă, fără nicio derogare sau excepție, prezentarea de imagini sau părți ale unor imagini realizate de alți fotografi, ca fiind creații personale.
În comunicarea cu alți fotografi sau organizații de profil, specialiști din domeniul naturii sau ONG-uri de mediu, recomandăm discuțiile constructive, limbajul decent și profesionalismul. Pentru că foarte multe dintre aceste discuții se desfășoară în mediul online, trebuie să încercăm să dăm dovadă de decență și de empatie în comunicare, și să nu intrăm în controverse cu alți fotografi. De asemenea, încurajăm discuțiile și comentariile constructive pe rețelele de socializare. Atunci când publicăm imagini care ar putea stârni anumite controverse trebuie să ne asumăm acest lucru. Trebuie să răspundem întotdeauna sincer la întrebările care ne sunt adresate și să nu încercăm să mințiți prin omisiune. Chiar dacă oricine mai poate greși în abordarea fotografică, trebuie să fim deschiși spre propria educare și mai ales să acceptăm sfaturile celor de la care putem învăța, mai ales dacă sunt specialiști în domenii de activitate relevante pentru natură (biologi, silvicultori, specialiști din ONG-uri de mediu, etc.).
Informează-te și informează
Asociația încurajează implicarea în proiecte de conservare a mediului și activități de informare și promovare a acestora, respectiv în activități de educare a publicului pe teme legate de natură, prin campanii în mass-media și pe rețelele de socializare, prezentări în grădinițe și școli, prelegeri publice, conferințe, etc. Se recomandă cooptarea în aceste activități a profesioniștilor din domeniu (biologi, silvicultori, specialiști din ONG-uri de mediu, etc.).
Asociația dezaprobă acțiunile bazate pe informații neverificate, incomplete sau false, precum și distribuirea acestora.
Un impact deosebit asupra mediului îl au speciile invazive. Asociația încurajează educarea publicul în privința riscurilor eliberării de animale exotice în natură, precum și acordarea de suport autorităților atunci când este cazul.
Fii un cetățean și un fotograf responsabil
Respectarea legislației naționale și internaționale și a regulamentelor din parcurile naționale, naturale și alte rezervații, precum și a anumitor interdicții în vigoare este foarte importantă. În cazuri ambigue, unde legea sau regulamentul sunt discutabile, recomandăm solicitarea de asistență din partea parcurilor sau rezervațiilor în care vreți să fotografiați.
Asociația nu este împotriva accesului motorizat (mașină, barcă, etc.) acolo unde se poate , însă acesta trebuie făcut doar pe infrastructura existentă și fără a deranja fonic excesiv natura. Nu încurajăm deplasarea cu mijloace motorizate (mașină, ATV, motocicletă, etc.) în afara drumurilor, intrarea cu ambarcațiuni (caiac, barcă, etc.) în zone de cuibărit sau colonii sensibile de păsări, sau alte activități de acest fel. O excepție la situațiile de mai sus se poate accepta doar în situații deosebite, cu acordul autorităților responsabile pentru zona respectivă și doar pentru proiecte științifice sau de documentare.
Activitățile fotografice pe terenuri private, unde accesul este interzis, trebuie să se desfășoare doar după obținerea acceptului proprietarului de drept. Atunci când în zona de interes se află și alți fotografi, activitatea acestora nu trebuie deranjată sau stânjenită în niciun fel.
Lofoten © Gheorghe Butoeru
Lofoten © Gheorghe Butoeru
Urs © Kinga Mihaly
Urs © Kinga Mihaly
Lacul Cuejdel © Claudiu Bîrliba
Lacul Cuejdel © Claudiu Bîrliba
Norvegia © Andreea Popescu
Norvegia © Andreea Popescu
Munții Ciucaș © Theodor Dinulescu
Munții Ciucaș © Theodor Dinulescu
Egretă mică © Remus Munteanu
Egretă mică © Remus Munteanu
Sus