„Minden állat élete és jóléte, a természetes élőhely épsége, valamint a fentiek őszinte bemutatása fontosabb, mint bármely fénykép vagy fotós díj.”
A természetfotózást a természet tiszteletével kell művelni. Szervezetünk kidolgozott egy etikai kódexet, amelyet a tagoknak követniük kell, ezt a kódexet a szervezeten kívül is népszerűsíteni és támogatni kívánjuk a romániai természetfotózás harmonikus fejlesztése érdekében. Az általunk tiszteletben tartott elvek a következők:
Tiszteld a természetet és minden élőlényt
A természetben végzett tevékenységnek minimális hatást kell gyakorolni az élőhelyekre és a fajokra, függetlenül attól, hogy hosszú vagy rövid távú hatásról beszélünk. Még ha néhány rövid távú hatás minimális is, szem előtt kell tartani, hogy a kumulált hatások jelentősek lehetnek. Amikor valaki befejezi fényképezési tevékenységét a természetben, feltétlenül úgy kell hagynia a helyet, ahogy találta. A természetben való mozgást diszkréten és csendesen kell végezni.
Kerülje a fényképezett fajok stresszelését / zavarását
A fényképészeti tevékenységek nem gyakorolhatnak jelentős hatást az élőlényekre, függetlenül attól, hogy ezek az élőlények szerepelnek-e a készített képeken vagy sem. Az állatok etikus fotózása azt jelenti, hogy a fotós minden alkalommal tisztában van az állat viselkedésével, és meg tudja állapítani, hogy az mikor kezd stresszes lenni, és olyankor csendben meghátrál. Hagyni kell, hogy az állat zavartalanul folytathassa tevékenységét, kerülni kell a vele való interakciót, a szándékos zavarását például egy "akciófotóhoz".
A fészkelő, kicsinyeiket gondozó vagy táplálkozó fajokat távolról kell fényképezni.
A tojásain kotló vagy kicsinyeit gondozó fajok bármilyen módon való zaklatása tilos. 
Csoportos fotózás esetén szem előtt kell tartani, hogy egy nagyobb embercsoport egyidejű jelenléte fokozott stressz tényező lehet. Az is stresszes tényező lehet az adott állat számára, ha állandóan visszatérünk ugyanarra a helyre egy adott állat fényképezése céljából (főleg, ha fészkelő területről, kicsinyeit gondozó állatról vagy érzékeny élőhelyről beszélünk). Főleg, ha más fotósok is ellátogatnak a területre, hogy hasonló képeket készítsen. Az ilyen helyek népszerűsítésével körültekintően kell eljárni, nehogy veszélyes helyzet alakuljon ki a fényképezett állatok számára.
A mesterséges fényforrások – folyamatos vagy villogó – használatát racionálisan kell végezni, és csak akkor, ha az nem jelent komoly kockázatot az állatvilágra nézve. Javasoljuk a témával kapcsolatban egy biológussal vagy szakemberrel való konzultálást. 
Drónok és egyéb invazív eszközök (mozgásérzékelő kamerák, vakurendszerek stb.) használata mértékkel és csak akkor lehetséges, ha másképp nem készíthető felvétel. Javasoljuk, hogy ezeket a módszereket csak jól meghatározott projektekhez és szakemberrel való konzultációt követően alkalmazzák. Nem javasolt a drónok használata madarak fényképezéséhez, főleg nem fészkelő területen. Ha azonban nincs más mód a fotózásra, a drónt 60 méternél közelebb nem szabad használni (ezt a távolságot a szakemberek a madarak számára biztonságosnak állapították meg).
Próbáld ne megváltoztatni az állatok viselkedését
Az állatok etetése csak az év bizonyos időszakában, a természeti erőforrások kiegészítése mellett lehet hasznos. A madarak és más állatok fotózása az etetőknél megengedett, amennyiben a képek ilyen formában kerülnek bemutatásra, és az etetés körülményei az állatra semmilyen veszélyt nem jelentenek (a táplálék minősége vagy a ragadozóknak való kitettség miatt), valamint az állat természetes viselkedése lényegesen nem módosul.
A fajok hanggal, szagokkal vagy csalikkal történő vonzása megengedett, de ajánlatos ezt rövid időre korlátozni, különösen a párzási időszakban. Bármilyen tevékenységet, amelyet egy állat vonzására használnak, mértékkel kell végrehajtani, anélkül, hogy az állatot szükségtelenül zavarás érje. Nagyon fontos ismerni a fényképezni kívánt faj habitusát, viselkedését.
Az élő csali használata nem elfogadott. A döggel való csalizást csak abban az esetben fogadjuk el, ha azt etikusan szerezték be (az elhullás természetes, balesetek stb. következtében történt), és csak akkor, ha az elhullott állat a fényképezett faj étrendjének része.
Tartsa tiszteletben a táj integritását és a természeti örökséget
A tájelemek, földtani képződmények módosítását, megsemmisítését egyesületünk elfogadhatatlannak tartja. A kempingezés vagy az ideiglenes rejtekek, lesek építése nem szabad, hogy jelentős, tartós változást okozzon a környezetben.
Fotózást a szigorúan védett területen vagy a kiemelten védett területen csak a szükséges engedélyek megszerzése után, az adott területen engedélyezett útvonalak és jogszabályok betartásával szabad folytatni.
Kerülje a fogságban tartott állatok kizsákmányolását
Egyesületünk nem támogatja a vadon élő fajok fényképezési célú befogását. A befogás minden állat számára nagy zavarást okoz, és a legtöbb esetben illegális is - néhány kivételtől eltekintve, amelyek biológusok és más szakemberek tanulmányaihoz kapcsolódnak. Ha a fényképeket egy bizonyos projekthez (főleg dokumentumfilmhez vagy tudományos projekthez) szánják, akkor bizonyos kivételek megengedettek, amennyiben a rögzítés egy erre felhatalmazott szakemberrel együttműködve történik. Az állat fényképezése után a saját természetes környezetében kell kiengedni a fogságból, ugyanott, ahol megtalálták.
Egyesületünk elismeri ugyan az állatkertek szerepét a köznevelésben, illetve egyes természetvédelmi projektekben, de nem ösztönzi a fogságban tartott állatok fényképezését, kivéve azt az esetet, amikor ez bizonyos dokumentum- vagy tudományos célból történik. Az ilyen képek felhasználhatók egy bizonyos tény bemutatására, legyen az pozitív vagy negatív, vagy valamilyen fényképészeti technikával való kísérletezéshez. Az ilyen helyeken készült fotókat így kell nyilvántartani, és a fotósoknak el kell ismerniük, hogy a fotó fogságban készült.
Sajátos esetet képviselnek a vadasparkok és az állatparkok, ahol a fajok részleges szabadságban élnek. Mivel ezeken a helyeken a fényképezéssel kapcsolatban bizonyos korlátozásokat nehéz megszabni, a terek eltérő mérete vagy az állatok különböző szabadsági foka miatt, úgy gondoljuk, hogy az őszinteség a legjobb irányelv az ilyen helyeken történő fényképezés során. Az egyesület ösztönzi az állatok fotózását a vadonban, és kevésbé ezeken a helyszíneken, de tisztában vagyunk azzal, hogy vannak kivételek (egyes fajok védelmét szolgáló nagy rezervátumok), ahol az állatok úgy viselkednek, mint a természetes környezetükben, megfelelő mozgásterük és természetes táplálékhoz való hozzáférésük van. Ezeket az eseteket egyedileg kell megközelíteni, mindegyik sajátossága szerint. A vadonban fotózás után leginkább a természetvédelmi rezervátumokban való fotózást bátorítjuk, mint a vadasparkokban, ahol más céllal nevelik az állatokat.
Mutassa be a valóságot őszintén
Egyesületünk támogatja az őszinteséget, tehát nem ösztönzi az olyan képek készítését, amelyek egy adott helyzetre, tényre vagy jelenségre hamis üzenetet mutatnának be, függetlenül attól, hogy milyen technikával készültek az adott képek (a fényképezés szöge, iránya, manipulációs képtechnikák stb.). A tiltás vonatkozik azokra a képekre is, amelyek tévedésből vagy megtévesztésből termesztett növényeket vagy vadállatként bemutatott háziállatokat tartalmaznak.
Antropikus elemek csak akkor szerepelhetnek a természetfotókon, ha a kép tárgyát képező faj természeti környezetében vannak jelen, vagy hozzájárulnak egy tény tudatosításához, legyen az negatív vagy pozitív. Ez vonatkozik a termesztett növényekre és virágokra is.
A vadon élő növényvilág fotózása kizárólag a természetes élőhelyükön történhet. Az olyan dolgok, mint a virágok leszedése, megsemmisítése, egyik helyről a másikra való áthelyezése, a virágok permetezése a természetes harmat vagy eső reprodukálására nem megengedettek.
Az egyesület ösztönzi a helyszíni fotózást (azon a helyen, ahol a fajt megtalálták). Ha egy állat fényképezéséhez az áthelyezésükre van szükség (például bizonyos rovarok, halak, kétéltűek, hüllők stb. esetében), ezt nagyon óvatosan kell megtenni, hogy elkerüljük az állat szükségtelen zavarását és a kórokozók terjesztését. Az állat áthelyezését szükség esetén lehetőleg szakember segítségével kell elvégezni.
A kép és a készítés körülményeinek őszinte bemutatása lehetővé teszi, hogy a fénykép elérje tájékoztatási és oktatási célját. Ennek ellenére az egyesület azt javasolja, hogy ritka fajok vagy érzékeny élőhelyek esetében ne említsük a fénykép készítésének pontos helyszínét, vagy arra csak hozzávetőlegesen legyen utalva.
Kerüljük a fényképek túlzott digitális manipulálását
Az egyesület ösztönzi a technikai kiválóságot és a művészi képek készítését, de ellenzi a túlzott digitális manipulációt és a valóság megváltoztatását.
Elfogadott szerkesztés:
+ Beállítások a kép javítására (világosság, szaturáció, kontraszt, expozíció stb.), amíg a rögzített pillanat természetes megjelenése megmarad;
+ Néhány technikai probléma javítása (lencse torzítás, vignettálás, kromatikus aberrációk, horizont kiegyenesítése, perspektíva korrekció stb.);
+ A por eltávolítása és kis képtisztítási műveletek, amennyiben ezek a változások nem változtatják meg jelentősen a jelenetet vagy a fényképezett fajt, és nem változtatják meg a kép jelentését;
+ Szelektív szerkesztések, amennyiben azok célja bizonyos expozíciós problémák, kontraszt vagy szín javítása, és nem a kép jelentésének megváltoztatása és a néző félrevezetése;
+ A tisztaság / élesség (Clarity/Sharpness) állítása és a zaj kiküszöbölése, de anélkül, hogy elveszítenénk a képek finom részleteit;
+ Vágás és újrakeretezés moderált használata, a képminőség elvesztése nélkül;
+ A kép átalakítása fekete-fehér vagy más monokróm tónusokká, az egyéb elfogadott ajánlások tiszteletben tartása mellett;
+ Egyéb moderált művészi szerkesztések és megközelítések, mindaddig, amíg azok célja egy képsorozat vagy konkrét projekt kiszolgálása, és nem a néző félrevezetése;
+ Több képkocka összeillesztése egy panorámaképen, különböző expozícióval készült képek összeillesztése (exposure blending), különböző élességi tartománnyal rendelkező képek összeillesztése (focus stacking), amelyek tiszteletben kell tartsák a fenti szabályokat, és ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben kellett hogy készüljenek (kivétel lehet az asztrofotózás, ahol a képek különböző időpontokban, de ugyanazon a helyen és ésszerű időn belül készülnek).
Nem elfogadott szerkesztés:
- A kép egyes részeinek elmosása, akár szelektív, akár nem;
- Elemek hozzáadása a képhez, azok jellegétől függetlenül, még akkor is, ha egy időben és ugyanott készültek;
- Elemek eltávolítása a képből, amennyiben ez a kompozíció, a téma vagy az üzenet megváltoztatásával megváltoztatja a kép jelentését;
- Kivágása a képből minden olyan elemnek, amelynek célja az alany mozgási képességének korlátozása, tiltott csali, vagy valamilyen hozzáférési korlátozás jelzése;
- Digitális színes szűrők alkalmazása művészi hatásokhoz;
- A színek túlzott szelektív deszaturációja;
- Különböző expozícióval készült képek összeillesztése olyan fényképekből, amelyek nem egy időben és nem ugyanott készültek a módosított eredeti képpel;
- Bármilyen más típusú túlzott vagy mesterséges manipuláció, amely megváltoztatja a természetes látszatot.
Ebben a fejezetben különbséget kell tenni a dokumentarista vagy a művészi fényképezés sajátosságaitól függően. Az első esetben a fotók szerkesztését minimálisan kell hagyni, míg a művészi fotózásnál több beállítás megengedett. Nyilvánvaló, hogy minden az egyes fotósok látásmódjától függ, de mindkét esetben a képnek a lehető legpontosabban kell bemutatnia a természetes környezetet. Bármilyen szerkesztést végzett egy fotós a képen, ha megkérdezik, legyen őszinte és felelős az alkalmazott szerkesztési módszereket illetően.
Tartsa tiszteletben a szellemi tulajdont és legyen tisztességes a kommunikációban
Az egyesület a körülményektől függetlenül elfogadhatatlannak tartja, hogy más fotósok által készített képek, képrészletek saját alkotásként legyenek bemutatva.
Más fotósokkal, természetvédelmi szervezetekkel vagy szakemberekkel, illetve környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel való kommunikáció során a konstruktív beszélgetést, a tisztességes nyelvezetet és a professzionalizmust ajánljuk. Mivel sok ilyen megbeszélés az interneten zajlik, ott is bizonyítani kell a tisztességet és az empátiát a kommunikáció során, és kerülni kell a vitákat, viszályokat a fotós társakkal. Bátorítjuk a konstruktív kommunikációt az online platformokon. Amikor valaki olyan képeket tesz közzé, amelyek vitákat okozhatnak, tisztában kell lennie ezzel a dologgal, és felelősséget kell vállalnia érte. Az embernek mindig őszintén kell válaszolnia, amikor kérdezik, és nem szabad hazudnia a részletek elhallgatásával sem. Bárkivel előfordulhat, hogy hibázik, de nyitottnak kell lennie saját oktatására és meg kell fogadnia olyan emberek tanácsait, akiktől tanulhat, különösen akkor, ha azok szakértők, biológusok, erdészek, természetvédelmi civil szervezetek szakemberei, stb.
Tájékoztass és tájékozódj
Az egyesület ösztönzi a természetvédelmi projektekbe való bekapcsolódást, az ilyen tevékenységek népszerűsítését, valamint a természetre és a környezetre vonatkozó oktatási tevékenységeket, média- és közösségi média kampányokkal, iskolai és óvodai előadásokkal, nyilvános előadásokkal, konferenciákkal, stb. Az ilyen tevékenységekre a szakterületen dolgozó szakemberekkel (biológusok, erdészek, természetvédelmi civil szervezeteken belüli szakemberek, stb.)  való együttműködés javasolt.
Az egyesület ellenzi a téves, hamis információkon alapuló eseményeket, illetve az ilyen információk terjesztését.  
Jelentős hatást gyakorolnak a környezetre az invazív fajok. Az egyesület ösztönzi a lakosság felvilágosítását az egzotikus állatok természetbe engedésének rizikóiról, valamint szükség esetén a hatóságok értesítését.
Legyen felelős állampolgár és fotós
Nagyon fontos a helyi és nemzetközi jogszabályok, a nemzeti parkok, natúrparkok és egyéb védett területek szabályozásának betartása, valamint különböző tilalmak betartása.
Kétértelmű helyzetekben, amikor a törvény vagy a szabályozás vitatható, javasoljuk, hogy kérjen segítséget attól a parktól vagy védett területtől, ahol fényképezni szeretne.
Az egyesület nem ellenzi a motoros behajtást (autó, hajó stb.) ott, ahol ez lehetséges, de ezt csak a meglévő infrastruktúrán kell megtenni, túlzott hangzavar nélkül. Nem ösztönözzük a motoros megközelítést (autó, ATV, motor, stb.) az utakon kívül, csónakkal, kajakkal stb. való behajtást fészkelő területeken vagy érzékeny madár telepekre vagy más hasonló tevékenységet. A fenti helyzetek alól kivétel csak rendkívüli körülmények között, a terület illetékes hatóságainak jóváhagyásával és csak tudományos vagy dokumentumfilmes projektek esetén elfogadható.
Lofoten © Gheorghe Butoeru
Lofoten © Gheorghe Butoeru
Urs © Kinga Mihaly
Urs © Kinga Mihaly
Lacul Cuejdel © Claudiu Bîrliba
Lacul Cuejdel © Claudiu Bîrliba
Norvegia © Andreea Popescu
Norvegia © Andreea Popescu
Munții Ciucaș © Theodor Dinulescu
Munții Ciucaș © Theodor Dinulescu
Egretă mică © Remus Munteanu
Egretă mică © Remus Munteanu
Sus